019 3038606
admin@harum.org.my

PERHIMPUNAN AGUNG UNPO XIII

PERHIMPUNAN AGUNG UNPO XIII

PERHIMPUNAN AGUNG UNPO XIII Buat kali kedua, HaRUM telah menyertai Mesyuarat Agung Ke-13 Unrepresented Nations & Peoples Organization (UNPO) di Edinburgh, Scotland pada 26-28 Jun 2017. Kali pertama adalah pada 2-4 Julai 2015 di Brussel, Belgium. Pada sesi kali ini, HaRUM membantu wakil Sulu membentangkan cadangan penyelesaian konflik di Selatan…...

Read more

WACANA KEHARMONIAN ISLAM NUSANTARA 2017

WACANA KEHARMONIAN ISLAM NUSANTARA 2017 Wacana yang julung kali diadakan ini bertepatan dengan senario geopolitik semasa, khususnya di rantau Asia Tenggara. Dengan tema “Menjernihkan Jiwa, Mendamaikan Nusantara” wacana ini membincangkan pelbagai masalah dan cabaran semasa ummah serta penyelesaiannya, baik dari aspek ekonomi, politik, kewangan, pengurusan, sosial dan sebagainya. Isu-isu ini…...

Read more