019 3038606
admin@harum.org.my

WACANA KEHARMONIAN ISLAM NUSANTARA 2017

WACANA KEHARMONIAN ISLAM NUSANTARA 2017

WACANA KEHARMONIAN ISLAM NUSANTARA 2017

Wacana yang julung kali diadakan ini bertepatan dengan senario geopolitik semasa, khususnya di rantau Asia Tenggara. Dengan tema “Menjernihkan Jiwa, Mendamaikan Nusantara” wacana ini membincangkan pelbagai masalah dan cabaran semasa ummah serta penyelesaiannya, baik dari aspek ekonomi, politik, kewangan, pengurusan, sosial dan sebagainya. Isu-isu ini perlu ditangani dengan baik bagi memelihara kesatuan dan keamanan serantau.

Wacana ini dianjurkan Majlis Dakwah Negara (MDN), YADIM, JHEAINS, Pejabat Mufti Sabah, Pertubuhan Kerukunan Ulama Nusantara (KUN) dan HaRUM. Ia telah berlangsung di TH Hotel, Kota KInabalu, Sabah pada 13 Mei 2017 dengan disertai wakil-wakil pelbagai agensi dan pertubuhan dari Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand dan Cambodia.