skip to Main Content
Berkongsi Satu Bahagian Korban

Berkongsi Satu Bahagian Korban

SOALAN : BOLEH KE 1 BAHAGIAN DARIPADA 7 BAHAGIAN KORBAN INI DIKONGSI LEBIH DARIPADA 1 NAMA BAGI MENAMPUNG KOS UNTUK 1 BAHAGIAN? CONTOH : 1 BAHAGIAN RM650 DIKONGSI BERSAMA 13 PENAMA YANG LAIN.

JAWAPAN :

“Hukumnya ialah sunat muakkad yang dianggap benar di sisi kami (Syafieyyah) secara sunat kifayah, (yakni) jika ramai ahli dalam sebuah rumah itu maka jika dilaksanakan korban seseorang daripada mereka, maka mamadailah (pahala korban) daripada sekalian lainnya. Jika hanya seorang sahaja, maka jadilah sunat ain”

Boleh merujuk kepada :

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan – AL-KAFI #351 : BERKONGSI SATU BAHAGIAN KORBAN (muftiwp.gov.my)

Back To Top