skip to Main Content

Qurban Kasih Nusantara

Pada tahun ini, HaRUM sekali lagi menganjurkan ibadah qurban yang bakal dilaksanakan di rantau Asia Tenggara dan sepanjang 8 tahun projek ini dijalankan, HaRUM telah menyampaikan sumbangan qurban kepada lebih dari 10 buah negara di rantau ini.

Kempen Prihatin HaRUM

Sejak Pandemik Covid-19, kami percaya ramai di antara kita yang terjejas akibat keterbatasan pergerakan dan keadaan ekonomi yang tidak memberangsangkan. SILA HUBUNGI KAMI jika anda kehilangan pekerjaan, terjejas sumber pendapatan, tidak dibayar gaji, terputus bekalan makanan atau tidak mendapat mana-mana bantuan.

Program Pembangunan Modal Insan HaRUM

Bagi merealisasikan hasrat ini, HaRUM telah mengambil langkah dengan merancang dan menyediakan pelbagai program dan latihan kepada masyarakat setempat dengan pelbagai aktiviti pembelajaran yang boleh diikuti oleh semua peringkat umur tanpa mengira jantina, kaum dan anutan agama.

Program Infaq Pembelian Van Sri Tahfiz Al-Ghazali

HaRUM sedang mengumpul dana untuk membeli sebuah Van Sekolah (baru/2nd hand) bergantung atas kutipan dana untuk kemudahan para pelajar sekolah SRI Integrasi Tahfiz Al-Ghazali.

Back To Top